Föräldramedgivande

”Tillstånd från vårdnadshavarna”

Resa

Föräldramedgivande

Länder och flygbolag kräver att minderåriga har med sig ett föräldramedgivande för resor utomlands.

Du ansöker om föräldramedgivande online genom att ange uppgifterna om resan i din beställning.

Information om föräldramedgivande

När du beställer ett föräldramedgivande använder du handlingen som ett bevis på att det minderåriga barnet har fått tillåtelse att resa utomlands. Minderårigt barn får resa utomlands enligt informationen som angetts i föräldramedgivandet. Det är därför viktigt att du anger korrekta uppgifter.

Föräldramedgivandet ska tas med när minderårig reser utomlands med en av vårdnadshavarna, ensam eller med en annan person som inte är vårdnadshavarna.

Så beställer du föräldramedgivande

Du beställer föräldramedgivandet online på webbplatsen. Förberedd dig med uppgifter till minderårig, vårdnadshavare, eventuell medföljande resenär samt information om resan.

Beställ föräldramedgivandet via länken här.

Ladda ner direkt

Du kan beställa föräldramedgivandet direkt i samband med när minderårig ska resa. Utfärdandet av tillståndet sker direkt efter att du har betalat online.

Tillståndet skickas till vald e-postadress och ska laddas ner, skrivas ut och skrivas under. Ha med tillståndet under hela resan.

Skriv ut föräldramedgivandet

Länder och flygbolag vill se ett fysiskt tillstånd. Du måste därför skriva ut föräldramedgivandet och ta med dig tillståndet under hela resan som minderårig ska genomför. 

Föräldramedgivandet visas upp till den som efterfrågar det, exempelvis gränskontroller och flygbolag.

Föräldramedgivandet är ett krav

Tänk på att följa ländernas och flygbolagens krav på föräldramedgivande. Om ett föräldramedgivande saknas kan flygbolag neka minderårig att resa. Likaså kan gränskontroller hänvisa minderårig till att resa tillbaka.

Läs vilka krav länder har här.

Internationella kontroller

För att minimera riskerna med att barn förs bort i andra länder samt andra allvarliga brott mot barn, utövas internationella kontroller när minderåriga reser.

Tänk på att ha alla dokument och resehandlingar iordning när minderårig ska resa utomlands.