Föräldramedgivande

”Händelser uteblivet föräldramedgivande”

Info

Händelser vid uteblivet föräldramedgivande

Vi bidrar till en ökad kunskap om barns rättigheter enligt barnkonventionen, som innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. En viktig del i vårt arbete är att informera om säkra resor över landsgränserna. Genom att berätta om hur man ska resa säkert med minderåriga minimerar vi riskerna med att barn utsätts för brott.

Här kan du läsa viktig information om resor med barn till andra länder och platser i världen.

Om föräldramedgivande

Föräldramedgivandet är en trygghet för barnfamiljer och en säkerhetsåtgärd för länder och flygbolag. Föräldramedgivandet styrker att resan får ske utan några juridiska hinder och med godkännande av vårdnadshavarna.

Den ökade rörligheten över gränserna har medfört att antalet barn som olovligen förs bort eller hålls kvar i ett annat land har ökat under senare år.

Klicka här för att beställa föräldramedgivande

Resor med barn är extra sårbara

Ingen försöker stoppa resor med barn men dessa resor betraktas som extra sårbara och behöver därför dokumenteras. Flygbolag och länder vill se att det finns en överenskommelse mellan vårdnadshavare att barnet får resa.

Varken länder eller flygbolag vill vara del i att barnet förs bort med hjälp av deras flygplan eller gränskontroller. Det resulterar i svåra internationella tvister som oftast inte kan lösas, till försvårande för barnet.

Vem kontrollerar barns resor?

Länder och deras gränskontroller, flygbolag och researrangörer kontrollerar att barn får resa utomlands. Både kommersiella och privata aktörer efterfrågar föräldramedgivandet.

Närmare kontroller kan genomföras av myndighetspersonal i destinationslandet, gränskontrollant, polis, flygbolagspersonal och dess kontrollanter och researrangörer.

Resehändelse 1

I många fall kommer föräldrar inte överens om frågor som rör barnet i vardagen. I de fall där föräldrar ofta bråkar är det extra viktigt att resan har godkänts av båda föräldrarna annars riskerar den ena föräldern att göra sig skyldig till brott vid utlandsresa.

Resehändelse 2

En mamma från Sverige som har rötter och medborgarskap i ett annat land reser från Sverige till sitt hemland med sina barn och utan fadern.

När mamman har landet i landet ställer gränskontrollen frågor om modern har fått tillåtelse av fadern i Sverige att resa in med barnen i landet. Gränskontrollen oroar sig för att modern inte kommer resa tillbaka till Sverige. Gränskontrollen överväger i detta fall att tvinga modern och barnen att resa tillbaka till Sverige. Detta för att minimera riskerna med att modern stannar i landet med barnen och skapar ett svår internationell tvist.

Resehändelse 3

En manlig kusin som är 34 år gammal reser med sin yngre kusin som är 10 år gammal från Arlanda till Mellanöstern.

Resan kräver en mellanlandning i Frankfurt. Myndigheter i Tyskland fattar misstankar och vill kontrollera barnets resa närmare. Vid kontroll ser tysk polis att barnet inte har fått tillåtelse av modern att resa till Mellanöstern. Fadern har godkänt resan. Eftersom att bara en av vårdnadshavarna har godkänt resan vägrar tysk polis låta barnet och hans kusin resa vidare. Detta eftersom det finns risk för att barnet hålls kvar i landet mot viljan av modern.

Resehändelse 4

En pappa reser med sin dotter och dotterns kompis från Sverige till ett annat land.

Personal på flygplatsen vill se föräldramedgivande som styrker att att dotterns kompis föräldrar likväl pappans exfru har godkänt resan. På flygplatsen kontrolleras resan noggrant. Samtliga vårdnadshavare hade i förväg muntligt kommit överens om resan men inte dokumenterat det. Fadern skaffar föräldramedgivande för båda flickorna men missar första flyget och är tvungen att boka om resan. 

Resehändelse 5

En mor reser utomlands utan föräldramedgivande och lyckas nå sin destination utan att visa upp föräldramedgivandet.

På destinationen uppstår dock problem när modern ska lämna landet för en semesterresa till närliggande land. Myndigheter i landet fattar misstankar om att barnet inte får resa ut från landet. Eftersom att fadern befinner sig i Sverige blir det ytterligare problematiskt när resan till första destinationen inte hade godkänts i föräldramedgivandet.

Ditt ansvar att kontrollera inresereglerna

Uppgifter som ska finnas med i ett föräldramedgivande:

  • Minderårigs personuppgifter
  • Vårdnadshavarnas personuppgifter
  • Passnummer  och/eller personnummer
  • Avreseort
  • Destinationslandet
  • Resedatum
  • Information om resrutt
  • Signaturer från vårdnadshavare
  • Bevittnas av två utomstående

Använd juridiskt föräldramedgivande som används för internationella resor med barn.

Utfärdande av föräldramedgivande tillståndet sker av officiella Utrikesgruppen. Beställ här.